THDNB4: Thông báo dời lịch ngày 19-12

19/12/2022

Thân gửi chư vị cao thủ!

Do lỗi sự cố hệ thống máy chủ đấu trường, nên trận thi đấu THDNB giữa 2 bang: Minh Giáo và Thần - diễn ra vào lúc 20h30 ngày 19/12/2022 không thể diễn ra.

Nên BTC quyết định dời lịch thi đấu trận này về thời gian: 18h30 ngày 21/12/2022

Mong chư vị cao thủ thông cảm!

Lưu ý: sẽ có quà hỗ trợ cho thành viên 2 bang tham gia bị dời lịch 

BTC THDNB4 kính báo!