Thông Báo Sự Cố Đường Truyền

01/04/2023

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn trang xin thông báo sự cố đường truyền từ trung tâm Data Center đã làm gián đoạn quá trình bôn tẩu của các chư vị quân chủ

  • Ảnh Hưởng: không thể tham gia trải nghiệm trong thời gian này
  • Nguyên nhân: sự cố đường truyền từ trung tâm Data Center
  • Vấn đề đền bù: sẽ được thông báo trong các bảng tin tiếp theo
  • Thời gian hoàn thành: sẽ được cập nhật sau khi bên Data Center xử lý xong sự cố đường truyền mạng

Mong các chư vị thông cảm về sự cố ngoài ý muốn!!!

VLTK2005 Kính Báo!!