Chính thức Alpha Test: 14/4 - 16/4

13/04/2018

 

 1. Thời gian: Từ 10h00 ngày 14/04 - 18h00 ngày 16/04
 2. Các tính năng thử nghiệm:
 • Công Thành Chiến
 • Boss Hoàng Kim
 • Vượt ải Nhiếp Thí Trần
 • Trang bị Xanh
 • Ngựa Phi Vân
 • Và các tính năng cơ bản khác
 1. Hướng dẫn tham gia:
 1. Nhận trang bị và đẳng cấp: Đến NPC Hỗ Trợ Tân Thủ làm theo các bước

 • Nhận Cấp 120.

 • Đến NPC môn phái và gia nhập môn phái.
 • Nhận kỹ năng môn phái (đến cấp 60) trong Cẩm Nang bôn tẩu
 • Nhận kỹ năng 90 ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.
 • Nhận trang bị xanh, Ngựa ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.

 • Có thể tẩy điểm kỹ năng và tiềm năng bằng Thủy tinh và Tinh hồng bảo thạch nhận ở NPC .
 1. Công Thành Chiến: Do đang thử nghiệm nên mỗi ngày sẽ có 3 trận công thành
 • Đợt 1 : 12h – 14h
 • Đợt 2 : 16h – 18h
 • Đợt 3 : 20h – 22h

Các nhận vật tham gia thử nghiệm khi lên level 120, và nhận kỹ năng sẽ được hệ thống tự chọn Bang hội phe Thủ hoặc Phe Công ngẫu nhiên.

Đến thời gian báo danh tham gia, nhận vật có thể di chuyển vào tham gia công thành ở NPC Xa phu.

 

 1. Boss Hoàng kim: Boss Hoàng Kim sẽ xuất hiện vào đầu mỗi giờ (1,2,3h …)

 

 1. Tính năng Vượt ải :
 • Nhận sát thủ giản ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ, sau đó đến NPC Nhiếp Thí Trần ở các Thành Thị để tham gia, không giới hạn số lần tham gia mỗi ngày.