Bảo trì cập nhật ngày 9-12

09/12/2018

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 09/12, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả các máy chủ: cập nhật Sự kiện: Đồng Hành Cùng SeaGames
  • Nội dung: người chơi có huân công cấp độ 80 tới NPC Lễ Quan nhận thưởng" Đồng Hành Cùng Sea Game"
  • Thời gian nhận: Bảo trì ngày 9-12-2019 tới 24:00 ngày 10-12-2019
  • Phần thưởng sự kiện:

Máy chủ S12345:

Máy chủ S6:

 
VLTK CTC kính bút!