Thông báo: Cập nhật tính năng mới

20/04/2018

Thân gửi chư vị anh hùng!
Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ để tiến hành việc cập nhật tính năng mới theo đúng lộ trình đã công bố
 • Thời gian bảo trì: 15h00 ngày 20.04.2018
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: 16h00 ngày 20.04.2018 (Thời gian có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến)
 • Nội dung bảo trì: Cập nhật tính năng mới
  • Mở tính năng "Đoán Hoa Đăng" (Xem chi tiết)
  • Mở tính năng lập bang hội.
  • Mở 3 boss tiểu Hoàng Kim (Xem chi tiết
   • Diệu Như (Phái Nga Mi)
   • Liễu Thanh Thanh (Phái Đường Môn)
   • Trương Tông Chính (Phái Võ Đang)

 

Đồng thời, Bổn Trang cũng dành tặng tất cả các anh hùng một phần quà nhỏ thay cho lời cáo lỗi do sự cố khó đăng nhập vào sáng nay (ngày 20/04)

 • Phần quà: 5 Tiên Thảo Lộ (Không thể giao dịch)
 • Nhận tại: NPC Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Đối tượng: Nhân vật cấp 10 trở lên, mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần
 • Thời gian nhận: Từ sau bảo trì ngày 20/04 đến hết ngày 27/04

Bổn Trang kính bút!