Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

19/06/2020


Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

 • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công Thức Luyện Đơn

 • Mô Tả các Chân Đơn

 • Lưu Ý:
  • Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn
  • Nhân vật muốn chế tạo Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn cần phải có ít nhất là 1 triệu điểm kinh nghiệm
  • Sử dụng tối đa 1,5 tỷ điểm kinh nghiệm/nhân vật/1 tháng cho tất cả các loại Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn
  • Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (cộng dồn) tương ứng với số ghi trên Chân Đơn
  • Không nên hút exp với các nhân vật không đủ điểm tương ứng với các loại chân đơn.
  • Không giải quyết bất cứ vấn đề gì nếu như hút thiếu exp của các chân đơn . Ví dụ: Nhân vật có 400 triệu exp tiến hành hút exp qua các cục chân đơn thì chỉ được 400 triệu exp.
  • Ngày tái sử dụng: Ngày 1 hằng tháng
 • Hướng Dẫn Truyền Chân Đơn