S11: Mở tính năng Đấu Giá Đại Sư

04/12/2023

TÍNH NĂNG ĐẤU GIÁ

 • Giới thiệu:
  • Các vị thương nhân Tây vực sau khi đi buôn về đã tìm cách bán đi những vật phẩm quý giá và thiết yếu của mình thông qua Trân Bảo Các, tiến hành đấu giá các vật phẩm quý giá đó!
 • NPC liên quan:
  • NPC Đấu Giá Sư: Vị trí (194/202) trung tâm thành Tương Dương

 • Chức năng: Thông báo đấu giá bao gồm:
  • Vật phẩm và số lượng đấu giá.
  • Giá khởi điểm vật và bước giá bắt buộc.
  • Thời gian diễn ra đấu giá (bắt đầu và kết thúc).
  • Nhận tiền đồng đấu giá.
  • Thông báo top 3 người đang ra giá cao nhất cho vật phẩm đang đấu giá.
  • Trả thưởng vật phẩm đấu giá.
  • Trả lại tiền đồng khi đấu giá thất bại

 • Quy tắc đấu giá:
  • Giá khởi điểm: là giá thấp nhất được hệ thống đưa ra.
  • Bước giá: là giá trị thấp nhất cho mỗi lần tăng thêm tiền đồng đấu giá.
  • Gọi giá:
   • Người đầu tiên gọi giá: có thể bằng Giá Khởi điểm.
   • Người gọi giá tiếp theo: bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng : người top 1 + bước giá.
   • Lưu ý: mỗi lần gọi giá cách nhau 5 giây
  • Tiền đồng đấu giá:
   • Phải để trong hành trang khi gọi giá (sẽ trừ tiền đồng bằng số đã gọi giá).
    • Gọi giá lần thứ 2: hệ thống sẽ trừ tiền trên hành trang = số tiền đồng tăng thêm so với lần thứ nhất, ví dụ:
     - Gọi giá lần 1: 2000 tiền đồng (hệ thống trừ 2000 tiền đồng)
     - Gọi giá lần 2: 2500 tiền đồng (hệ thống sẽ trừ 500 tiền đồng)
   • Khi đấu giá thất bại: sẽ nhận lại được 95% số tiền đồng đã đấu giá + 1 hộp quà đấu giá (chi tiết bên dưới)
   • Khi đấu giá thành công (thắng): sẽ nhận được vật phẩm đấu giá + 1 hộp quà đấu giá (chi tiết bên dưới)
  • Thời gian đấu giá:
   • Ngày đấu giá: trang chủ sẽ cập nhật trên trang chủ.
   • Thời gian gọi giá: bắt đầu từ 19h00 – 22h30
   • Từ 22h30 đến 23h59 : sẽ trả thưởng và tiền đồng tại NPC Đấu Giá Đại Sư cho các nhân vật tham gia đấu giá.
   • Lưu ý: hết 23h59p cùng ngày sẽ mất phần thưởng (tiền đồng, trả thưởng vật phẩm và gói quà) nếu không nhận.
 • Nhận thưởng:
  • Điều kiện nhận thưởng: hành trang trống 60 ô.
  • Khi tiền đồng đấu giá nhận lại nhiều hơn 45000, hệ thống sẽ chia ra nhân cho nhận nhiều lần (mỗi lần 45000 tiền đồng tối đa)
  • Hộp quà đấu giá nhận được sẽ khóa vĩnh viễn và có hạn sử dụng.

Gói quà đấu giá (thắng)

Vật phẩm

Điều kiện nhận (tiền đồng đấu giá)

Kinh nghiệm cộng dồn

Ghi chú

Gói quà đấu giá - sơ cấp (thắng)

Từ 1000 - 2999

         20.000.000  

Giới hạn: 1 tuần chỉ nhận tối đa 1 tỷ exp từ gói quà đấu giá thắng và thua

Gói quà đấu giá - trung cấp (thắng)

Từ 3000 -> 7999

         80.000.000  

Gói quà đấu giá - cao cấp (thắng)

Từ 8000 -> 14999

       150.000.000  

Gói quà đấu giá - siêu cấp (thắng)

Từ 15000 -> trở lên

       300.000.000  

       

Gói quà đấu giá (bại)

Vật phẩm

Điều kiện nhận (tiền đồng đấu giá)

Kinh nghiệm cộng dồn

Ghi chú

Gói quà đấu giá - sơ cấp (bại)

Từ 1000 - 2999

         50.000.000  

Giới hạn: 1 tuần chỉ nhận tối đa 1 tỷ exp từ gói quà đấu giá thắng và thua

Gói quà đấu giá - trung cấp (bại)

Từ 3000 -> 7999

       200.000.000  

Gói quà đấu giá - cao cấp (bại)

Từ 8000 -> 14999

       375.000.000  

Gói quà đấu giá - siêu cấp (bại)

Từ 15000 -> trở lên

       750.000.000