Kỹ năng cấp 120

15/10/2019

LĨNH HỘI VÀ TU LUYỆN KỸ NĂNG CẤP 120

I. ĐIỀU KIỆN:

 1. Nhân vật cấp 120 trở lên, đã gia nhập môn phái
 2. Cần có vật phẩm:
  1. Bí kíp cấp 90: một bộ bí kíp tương ứng với môn phái
  2. Thủy Tinh: 1 viên Tử Thủy Tinh
  3. Tinh Hồng Bảo Thạch: 1 viên
  4. Bàn Nhược Tâm Kinh: 1 cuốn
  5. Bí Điển Môn phái: 1 cuốn tương ứng với môn phái

 

 

II. LĨNH HỘI KỸ NĂNG:

 1. Đến Chưởng Môn các môn phái và mang theo các vật phẩm theo yêu cầu
 2. Bí Điển Môn phái: Ghép từ 30 Mảnh Bí Điển Môn phái tương ứng (Ghép 30 mảnh Thiếu Lâm Bí Điển sẽ nhận được Thiếu Lâm Bí Điển)
 3. Cách thu thập Mảnh Bí Điển Môn phái:

 

Nguồn gốc Nhận được
Bảo Rương Vượt Ải Có xác suất nhận được
(Ngẫu nhiên môn phái)
Bảo Rương Vượt Ải Đặc biệt Có xác suất nhận được cao gấp 3 lần.
(Ngẫu nhiên môn phái)
Bảo Rương Tống Kim Có xác suất nhận được.
(Ngẫu nhiên môn phái)
Boss Hoàng Kim Có xác suất nhận được cao
(Ngẫu nhiên môn phái)
Boss Sát Thủ Có xác suất nhận được
(Ngẫu nhiên môn phái)
Thành Thị Đại Hồng Bao Có xác suất nhận được cao
(Ngẫu nhiên môn phái)
Bảo Rương Hoạt Động
(Xem chi tiết tại đây)
Chắc chắn 100% nhận được
(Tương ứng với môn phái của bản thân) 
Hộp quà ngày mới
(Xem chi tiết tại đây)
Chắc chắn 100% nhận được
(Tương ứng với môn phái của bản thân)


III. TU LUYỆN:

 1. Kỹ năng cấp 120 có 20 cấp, khi mới lĩnh hội sẽ khởi đầu ở cấp 1
 2. Gia tăng độ tu luyện kỹ năng bằng cách đánh quái: Khi tiêu diệt 1 con quái, điểm của kỹ năng sẽ được cộng thêm tương ứng với số điểm kinh nghiệm gốc của quái (Không tính điểm sau khi đã sử dụng Tiên Thảo Lộ, Sư Đồ Thiếp và Hồng Ảnh). Nếu không phải là người kết thúc quái mà hưởng điểm chung tổ đội thì điểm kỹ năng cũng tương ứng với số điểm gốc nhận được
 3. Khi sử dụng Tiên Thảo Lộ, Sư Đồ Thiếp và Hồng Ảnh thì sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm của nhân vật nhưng không gia tăng điểm kỹ năng cấp 120
 4. Đánh quái ở các bản đổ mới sẽ được điểm kinh nghiệm nhiều hơn và điểm tu luyện cao hơn  (Xem thông tin về bản đồ mới tại đây) (Bản đồ mới ở máy chủ Thiên Sơn: Kinh nghiệm không thay đổi)
 5. Có thể gia tăng điểm kỹ năng cấp 120 bằng cách sử dụng các vật phẩm hỗ trợ: Nhân đôi và nhân ba điểm tu luyện kỹ năng 120

 

Vật phẩm

Tác dụng

Nguồn gốc

Nhân đôi số điểm kỹ năng cấp 120 khi đánh quái trong 1 giờ

Không bị mất tác dụng khi nhân vật tử vong

Lưu ý: Không cộng dồn thời gian khi sử dụng nhiều vật phẩm

Kỳ Trân Các

Nhân đôi số điểm kỹ năng cấp 120 khi đánh quái trong 8 giờ

Không bị mất tác dụng khi nhân vật tử vong

Lưu ý: Không cộng dồn thời gian khi sử dụng nhiều vật phẩm

Kỳ Trân Các

Nhân ba số điểm kỹ năng cấp 120 khi đánh quái trong 1 giờ

Không bị mất tác dụng khi nhân vật tử vong

Lưu ý: Không cộng dồn thời gian khi sử dụng nhiều vật phẩm

Kỳ Trân Các

Nhân ba số điểm kỹ năng cấp 120 khi đánh quái trong 8 giờ

Không bị mất tác dụng khi nhân vật tử vong

Lưu ý: Không cộng dồn thời gian khi sử dụng nhiều vật phẩm

Kỳ Trân Các

 

VLTK CTC kính bút!