Nâng Cấp Chiến Mã

17/03/2020

 • Giới thiệu: tính năng nâng cấp chiến mã là tính năng nâng cấp phẩm chất chiến mã Bôn Tiêu và Phiên Vũ từ cấp thấp lên cấp cao. Nâng cấp càng cao thì phẩm chất ngựa càng tốt.
 • Tóm tắt tính năng
  • Dùng các vật phẩm chiến mã Bôn Tiêu , Phiên Vũ cấp thấp để nâng cấp lên cấp cao
  • Dùng các vật phẩm chiến mã 8x rã để kiếm nguyên liệu
  • Đủ nguyên liệu mới có thể tiến hành nâng cấp được
  • Cấp càng cao có tỉ lệ rớt phẩm chất chiến mã càng cao
  • Cấp ngựa càng cao được cộng thuộc tính cho dưới ngựa
 • Nội dung tính năng
  • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công Thức Nâng Cấp Chiến Mã: Các loại ngựa Bôn Tiêu và Phiên Vũ khóa và có hạn sử dụng không thể tiến hành nâng cấp
  • Nâng Cấp Bôn Tiêu

 • Nâng Cấp Phiên Vũ

 • Công Thức Phân Tách Chiến Mã 8x

  • Mỗi loại ngựa khi phân tách sẽ nhận được 1 vật phẩm Linh Hồn Chiến Mã

  • Các loại ngựa khóa và có hạn sử dụng không phân tách được

 • Hướng dẫn tính năng
  • ​Phân Tách Ngựa
   • Đối Thoại với NPC Lễ Quan chọn mục phân tách chiến mã. 

 • Bỏ ngựa vào để phân tách: phân tách thành công sẽ nhận Linh Hồn chiến Mã

 • Nâng Cấp chiến mã
  • Đối Thoại với NPC Lễ Quan chọn mục nâng cấp chiến mã.

 • Chọn loại chiến mãmà muốn nâng cấp

 • Bỏ ngựa và vật phẩm theo đúng yêu cầu của Lễ Quan. Bỏ thiếu hay dư đều không nâng cấp được

 • Thuộc Tính của Chiến Mã:
  • Thuộc tính trên chiến mã được tính theo: Chỉ số dòng trắng + dòng vàng
  • Thuộc tính dưới chiến mã được tính theo: Chỉ số dòng vàng
   • Chiến Mã Bôn Tiêu

 

 • Chiến Mã Phiên Vũ

 

 

VLTK 2005 KÍNH BÚT!!!