NÂNG CẤP TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI

24/05/2021

NÂNG CẤP TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI

 • Mô Tả: Thợ rèn thần bí, sau thời gian dài nghiên cứu và thử chế tạo Trang bị Hoàng Kim Môn Phái. Đã thành công chế tạo được Trang bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ. Từ những mảnh vỡ Hoàng Kim. Hãy nhanh chóng tìm đến Thợ Rèn thần bí để nâng cấp trang bị cho bản thân.
 • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công Thức Nâng Cấp 
  • Cấp 1 và 2

 • Cấp 3

 • Cấp 4

 • Cấp 5

 • Nguồn ra nguyên liệu:
  • Bí Quyết Hoàng Kim: Có cơ hội nhận được từ boss Hoàng Kim
  • Mãnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1
   • Boss Hoàng Kim: cớ cơ hội nhận được
   • Rã trang bị hoàng kim: để nhận được mãnh vỡ Hoàng Kim cấp 1, tùy theo trang bị sẽ được hệ thống phân loại rã
    • Loại 1: nhận được ngẫu nhiên từ 1 tới 2 Mảnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1
    • Loại 2: nhận được ngẫu nhiên từ 2 tới 3 Mảnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1
    • Loại 3: nhận được ngẫu nhiên từ 3 tới 5 Mảnh Vỡ Hoàng Kim Cấp 1
   • Danh sách Phân Loại các trang bị Hoàng Kim
Vật Phẩm Hoàng Kim Loại rã
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán 1
Tê Hoàng Phụng Nghi đao 1
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên 1
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao 1
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương 1
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao 1
Địch Khái Cửu Đại Cái Y 1
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý  1
Cập Phong Tam Thanh Phù  1
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù  1
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 1
U Lung Kim Xà Phát đái 1
Phục Ma Tử Kim Côn 1
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù  1
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn 1
Bích Hải Hồng Lăng Ba 1
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài 1
U Lung Xích Yết Mật trang 1
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn 1
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa 1
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển 1
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao 1
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào 2
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển 2
Địch Khái Lục Ngọc Trượng 2
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 2
Tứ Không Giáng Ma Giới đao 2
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 2
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu  2
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái 2
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 3
Tê Hoàng Băng Tung cầm uyển 3
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu 3
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội 3
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi 3
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp 3
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp 3
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển 3
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào 3
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều 3
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn 3
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu 3
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới 3
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa 3
U Lung Thanh Ngô Triền yêu 3
Minh ảo U Độc ám Y 3
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội 3
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y 3
Tứ Không Tử Kim Cà Sa 3
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm 3
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển 3
Vô Ma Ma Ni quán 3
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái 3
Vô Gian Phất Vân Ti đái 3
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái 3
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu 3
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm 3
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý  3
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 3
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái 3
 • Danh Sách Trang Bị Được Nâng Cấp: Sẽ được cập nhật liên tục vật phẩm khác
  • Trang Bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lưu ý: Trang bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ sẽ giữ các chỉ số vàng như cũ. Tăng thêm chỉ số tím cố định
  • Chư vị lựa chọn trang bị có chỉ số cao nhất để tiến hành nâng cấp
 • Hình nâng cấp minh họa
Trang Bị Hoàng Kim Thường Trang Bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ
 • Danh Sách Thuộc Tính Trang Bị:

VLTK2005 Kính Báo