Nâng Cấp Trang Bị Viêm Đế Hoàn Mỹ

01/10/2020

Nâng Cấp Trang Bị Viêm Đế Hoàn Mỹ

Bổn trang xin gửi tới các chư vị tính năng nâng cấp trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ

 • Vật phẩm liên quan

 • Công thức ghi nâng cấp trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ
  • 1 món trang bị viêm đế tương ứng
  • 1000 vạn lượng
  • 100 Viêm đế đồ đằng
  • 15 Đá Nâng Cấp Viêm Đế
 • Nguồn ra vật phẩm: Đá nâng cấp viêm đế
  • Tiêu diệt boss Viêm Đế: Lương Mi Nhi
  • Ngẫu nhiên nhận được khi tiêu diệt các boss vàng nhỏ các ải thông qua hoạt động đỗ xúc xắc nhận được ( tỉ lệ thấp)

 • Cơ Chế khi nâng cấp:
  • Thuộc tính của trang bị cũ sẽ được giữ nguyên khi nâng cấp lên trang bị viêm đế hoàn mỹ, đồng thời sẽ xuất hiện 2 dòng thuộc tính mới ( 2 dòng màu tím)
  • Tỉ lệ nâng cấp là 100%
  • Hình ảnh ví dụ:
Trang Bị Trước Khi Nâng Cấp Trang Bị Sau Nâng Cấp
 • Thuộc tính 2 dòng trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ
Thuộc Tính Chỉ Số
Sinh Lực 150~300
Sát thương vật lý-ngoại công% 30~55
Lôi Sát Nội 80~150
Hỏa Sát Nội 80~150
Băng sát nội 80~150
Độc sát nội (trang bị và ngọc bội) 10~20
Thời gian trúng độc 30~50
Thời gian làm chậm 30~50
Thời gian choáng 30~50
Chuyển hóa sát thương thành nội lực 8~15
Kháng Tất Cả 1~8
Lực Công Kích 1~5
Nội Công 30~80
Sức Mạnh 30~80
 • Hướng dẫn khi nâng cấp trang bị viêm đế

 • Hình ảnh thuộc tính trang bị
  • Bộ Chúc Dung
 • Bộ Thần Nông
 
 • Bộ Toại Nhân
 
 • Bộ Nữ Oa
 • Bộ Phục Hy
 

 

 • Bộ Thiếu Hạo

 

 

 

VLTK2005 Kính Báo