Nhiệm vụ Bắc Đẩu Lão Nhân

18/07/2018

I. THỜI GIAN DIỄN RA: Thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên
III. CHI TIẾT:
 • Đến Võ Lâm Truyền Nhân ở các thành thị để được đưa đến Minh Nguyệt Trấn, sau đó đến 197/194 gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để nhận nhiệm vụ
Vị trí: Minh Nguyệt Trấn (197/194)
 • Người chơi tổ đội với nhau để nhận nhiệm vụ
 • Tổ đội phải có 6 người chơi trở lên mới có thể nhận
 • Chỉ có đội trưởng mới có thể nhận
 • Mỗi người trong tổ đội sẽ được nhận 1 nhiệm vụ khác nhau

 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân:
 • Ngẫu nhiên 2.000.000 - 3.000.000 Exp 
 • 1 trong 8 loại lệnh bài: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang, Thất Tinh
 
 • Phục mệnh:
  • Thu thập đủ 8 loại lệnh bài trên thì có thể phục mệnh
  • Khi phục mệnh cần tổ đội có từ 6 thành viên trở lên mới đủ điều kiện phục mệnh.
  • Đội trưởng cần giữ 8 loại lệnh bài ở trong hành trang và đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để phục mệnh

 • Phần thưởng: 2.000.000 Exp cho mỗi thành viên trong tổ đội
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ cá nhân 8 lần/ngày và phục mệnh 8 lần/ngày
  • Mỗi lần hủy nhiệm nhiệm vụ xem như đã tính 1 lần nhận nhiệm vụ
  • Đối với phục mệnh tập thể, sau 8 lần phục mệnh nếu tiếp tục nhận và trả nhiệm vụ sẽ không được nhận thưởng, đồng thời bị mất số lệnh bài.
  • Chỉ có nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ Bắc Đẩu Lão Nhân