Nhiệm vụ Dã Tẩu

11/04/2018

 

 • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi ở mọi đẳng cấp. S8 cấp 60 trở lên
 • Cách thức tham gia: Đến NPC Dã Tẩu ở 7 thành thị và 8 thôn trấn để nhận nhiệm vụ

 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 40 nhiệm vụ/ngày
 • Các loại nhiệm vụ:
  • Có các loại nhiệm vụ sau:
  • Mua vật phẩm: Đến NPC Tạp Hóa, Thợ Rèn ở các thành thị để mua vật phẩm và về giao lại cho Dã Tẩu
  • Tìm vật phẩm: Tìm vật phẩm có tên hoặc thuộc tính theo yêu cầu, sau khi giao cho Dã Tẩu thì vật phẩm sẽ bị xóa
  • Xem vật phẩm: Tìm vật phẩm theo yêu cầu và sau khi xem xong thì Dã Tẩu sẽ trả lại vật phẩm đó
  • Thu thập địa đồ chí: Đến bản đồ mà Dã Tẩu chỉ định, sau khi đánh quái sẽ có xác suất nhận được các mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc, sau khi đủ số lượng sẽ về đối thoại với Dã Tẩu để nhận thưởng
  • Thu thập mật đồ chí: Giống nhiệm vụ thi thập Địa Đồ Chí, nhưng các Mật Đồ Chí chỉ rơi ra từ các boss Xanh (Do vậy nên số lượng yêu cầu cũng ít hơn) 
  • Nâng cấp các chỉ số: Dã Tẩu yêu cầu bạn đi nâng cấp các chỉ số như: Tăng điểm kinh nghiệm, tăng điểm PK, tăng điểm Phúc Duyên, điểm Danh vọng, điểm tích lũy Tống Kim, ...
 • Phần thưởng:
  • Phần thưởng hàng ngày:
   • Mốc 25 nhiệm vụ: EXP và huân công tống kim
    • Cấp 1 tới 50: 500,000 EXP
    • Cấp 51 tới 80: 1,000,000 EXP
    • Cấp 81 tới 120: 2,000,000 EXP
    • Cấp 121 tới 150: 5,000,000 EXP
    • Cấp 151 trở lên: 10,000,000 EXP
   • Mốc 36 nhiệm vụ:
    • Cấp 1 tới 50: 1,000,000 EXP
    • Cấp 51 tới 80: 2,000,000 EXP
    • Cấp 81 tới 120: 4,000,000 EXP
    • Cấp 121 tới 150: 10,000,000 EXP
    • Cấp 151 trở lên: 20,000,000 EX
  • Tùy theo độ khó của nhiệm vụ, Dã Tẩu sẽ tặng bạn những phần thưởng có giá trị tương ứng. Và được chia thành 3 nhóm phần thưởng để bạn chọn. Tùy vào nhu cầu của bạn và tùy vào các phần thưởng mà Dã Tẩu tặng, bạn hãy chọn phần thưởng nào mà bạn thích nhất

 • Phần thưởng ở các mốc quan trọng:
Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
Các mốc 100, 200, … Tiên Thảo Lộ
Các mốc 1050,1150... Túi ngân lượng sơ cấp
500 Thủy Tinh (Ngẫu nhiên 1 trong 3 loại)
1000 Tinh Hồng Bảo Thạch
1500 Tử Thủy Tinh
2000 Tẩy Tủy Kinh
2500 Võ Lâm Mật Tịch
3000 1 trang bị Định Quốc ngẫu nhiên
4000 1 trang bị An Bang ngẫu nhiên
5000 1 trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên
6000 1 trang bị Định Quốc ngẫu nhiên
7000 1 trang bị An Bang ngẫu nhiên
8000 1 trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên
 • Một số gợi ý:
  • Trong các phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu có "cơ hội hủy bỏ nhiềm vụ" và 2 phần thưởng còn lại không quá xịn thì bạn nên chọn nó để có thể hủy nhiệm vụ sau này
  • Nếu nhận được nhiệm vụ khó hoặc tốn thời gian để thực hiện, bạn có thể hủy bằng cách sử dụng "cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ", hoặc sử dụng 100 mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc
  • Nếu không có cả 2 yêu cầu trên, bạn sẽ hủy toàn bộ chuỗi nhiệm vụ và bạn trở lại từ nhiệm vụ thứ 1
  • Trong nhiệm vụ tìm vật phẩm và xem vật phẩm, bạn có thể nhận được các vật phẩm đó thông qua đánh boss Sát Thủ và đánh quái
 • Phần thưởng cập nhật mốc 8000
  • Máy Chủ S2
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy(tỉ lệ thấp)
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên(tỉ lệ thấp)
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Minh ảo U Độc ám Y
U Lung Xích Yết Mật trang
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm(tỉ lệ thấp)
Cập Phong Tam Thanh Phù 
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Địch Khái Triền Mãng yêu đái(tỉ lệ thấp)
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn(tỉ lệ thấp)
 • Máy Chủ S567
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy(tỉ lệ thấp)
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển(tỉ lệ thấp)
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên(tỉ lệ thấp)
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Minh ảo U Độc ám Y
U Lung Xích Yết Mật trang
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Cập Phong Chân Vũ Kiếm(tỉ lệ thấp)
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
Địch Khái Triền Mãng yêu đái(tỉ lệ thấp)
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn(tỉ lệ thấp)
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Phục Ma Tử Kim Côn
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Phục Ma Tử Kim Côn
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
Cập Phong Tam Thanh Phù 
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng

 • Máy Chủ S8
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy(tỉ lệ thấp)
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Minh ảo U Độc ám Y(tỉ lệ thấp)
U Lung Xích Yết Mật trang(tỉ lệ thấp)
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên(tỉ lệ thấp)
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Phục Ma Tử Kim Côn
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Phục Ma Tử Kim Côn
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 
Cập Phong Tam Thanh Phù 
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Phục Ma Tử Kim Côn
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao