Nhiệm vụ Tập Kết Lệnh

30/07/2020

Nhiệm Vụ Tập Kết Lệnh

 • Giới thiệu tính năng: là tính năng giúp người chơi được nhiều vật phẩm quý khi tham gia tính năng khi hoàn thành từ các nhiệm vụ
 • Điều kiện tham gia:
  • Người chơi đăng cấp 150 trở lên
  • Phải có lệnh bài Tập Kết Lệnh
 • Vật phẩm Liên Quan

 • Công thức ghép: vật phẩm Tập Kết Lệnh nguyên liệu cần
  • 1 Lệnh bài vinh dự Bạch Ngân
  • 1 Viêm Đế Đồ Đằng
  • 1 Mật lệnh Tập kết
  • 1 Lam thủy tinh
  • 1 Tử thủy tinh
  • 1 Lục thủy tinh
  • 1 Tinh hồng Bảo thạch
  • 1.000 vạn lượng
 • Hướng dẫn nhiệm vụ

 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ tập kết lệnh:
  • Vượt ải qua ải 20: 9 lần
  • Hoàn thành tống kim 1000 điểm: 9 lần
  • Hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu: 100 lần
  • Hoàn Thành Phong Lăng Độ: 3 lần
 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ:
  • Nhất kỷ thất nhật đan *1
  • 100.000.000 EXP *1
  • 1 Điểm tiềm năng (Tối đa nhận được 100 điểm tiềm năng)
 • Lưu ý:
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ lần đầu, lần thứ 2 tiếp tục sử dụng lệnh bài Tập Kết Lệnh để làm nhiệm vụ
  • Khi nhận được tối đa 100 điểm tiềm năng không thể nhận được điểm tiềm năng, chỉ nhận được điểm EXP và vật phẩm nhất kỷ thất nhật đan

VLTK2005 Kính Bút !!!!!