Tính năng: Ấn Soái

29/03/2021

Tính Năng: Ấn Soái

 • Giới Thiệu:
  • Giặc Kim tấn công triều đình nhà Tống, Thiên tử kêu gọi các anh hùng hảo hán khắp nơi tụ họp, cống hiến cho triều đình chống giặc, bình loạn các lộ phiến quân khắp nơi
  • Thiên Tử đã ra chiếu sắc phong cho các anh hùng có đóng góp lớn lao cho triều đình. Hãy thu thấp các mảnh vỡ quan ấn để ghép chúng lại tạo nên Ấn Soái, minh chứng cho chức quan của mình
 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Công Thức Ghép

 • Hướng Dẫn Tham Gia

 • Thuộc Tính Quan Ấn

 • Hình ảnh (minh họa)
 • Lưu Ý:
  • Vật phẩm quan ấn ghép được đều có hạn sử dụng 7 ngày. Khi gia hạn bằng khay mực ấn, hạn sử dụng sẽ tăng thêm 7 hoặc 30 ngày kể từ lúc sử dụng khay mực (tương tự Hồng Ảnh)
 • Tính năng mới: Trùng Luyện Quan Ấn
  • Giới thiệu: là tính năng giúp thay đổi thuộc tính của quan ấn. Có thể lên cao hoặc xuống thấp thuộc tính
  • Lưu ý: Trùng luyện Võ Kỵ Ấn thời gian sử dụng chỉ có 1 ngày, các ấn còn lại sẽ được 7 ngày
  • NPC tham gia: Tới người hướng dẫn trực tiếp Thiên Trì Mật Cảnh để tham gia tính năng trùng luyện
  • Công thức khi trùng luyện

 • Hình ảnh (minh họa)