Tính Năng: Áp Tiêu Bang Hội

15/06/2021

ÁP TIÊU BANG HỘI

 • Giới thiệu tính năng:
  • Tính năng Bang Hội Áp Tiêu là tính năng diễn ra hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật, tham gia áp tiêu người chơi sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú
 • Máy Chủ tham gia:
  • Thử nghiệm tại máy chủ S2,S5 có thể phát sinh lỗi trong giai đoạn thử nghiệm
 • Đối Tượng Tham Gia:
  • Máy Chủ S2:
   • Chưa Trùng Sinh: cấp 185 trở lên
   • Trùng Sinh 1: cấp 130 trở lên
   • Trùng Sinh 2: cấp 100 trở lên
  • Máy Chủ S5:
   • Chưa Trùng Sinh: cấp 180 trở lên
   • Trùng Sinh 1: cấp 130 trở lên
 • Thời gian:
  • Thứ 7: 22:05~23:00
  • Chủ Nhât: 22:05~23:00
 • NPC Liên Quan


 • Vật Phẩm Liên Quan

 
 • Tham gia Hoạt Động
  • Điều kiện vào bản đồ:
   • Người chơi phải có Bang Hội và vô bang ít nhất 1 ngày
   • Đúng cấp độ yêu cầu mới được tham gia
  • Thời gian hoạt động:

 • Điều kiện nhận tiêu:
  • Bang chủ mới nhận được tiêu
  • Bang chủ cần tốn phí để nhận tiêu
  • Cùng 1 thời điểm chỉ nhận được 1 tiêu trên bản đồ
  • Mỗi bang chỉ nhận được 1 lần áp tiêu trong 1 tuần (Bất kể thành công hay thất bại). Nhận tiêu ngày thứ 7 không thể nhận ngày Chủ Nhật và ngược lại
 • Cơ chế Vận Tiêu:
  • Tiêu sẽ có tên bang hội đang vận
  • Nếu nhân vật di chuyển các xa Tiêu thì tiêu sẽ dừng lại
  • Nếu nhân vật cách xa Tiêu xa trong 5 phút . Tiêu Bang Hội sẽ biến mất
  • Trong thời gian vận tiêu vào 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật không thể chuyển vị Bang Chủ, các bang hội hãy lưu ý vấn đề này
 • Phần Thưởng :

 • Phần thưởng vật phẩm
  • Gói Quà Tiêu Cục ( nhận ngẫu nhiên)
   • Máy Chủ S2 và S5

 • Máy Chủ S8:

 • Gói Quà Cướp Tiêu ( nhận ngẫu nhiên)

 • Cửa Hàng Tiêu Bang Hội: tất cả vật phẩm đổi ra đều khóa
  • Của hàng thành viên
   • Máy Chủ S2 và S5

 • Máy Chủ S8

 • Cửa hàng Bang Chủ: tất cả vật phẩm 
  • Máy Chủ S2 và S5

 • Máy Chủ S8

VLTK2005 Kính Báo!!!