Chiến trường Tống Kim

11/04/2018

 

Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường trung cấp và cao cấp.

 • Trung cấp:
  • Máy Chủ S1234:
   • Chưa trùng sinh: cấp độ từ 150 tới 184.
   • Trùng sinh 1: từ 110 tới 129
   • Trùng sinh 2:  Không tham gia
  • Máy Chủ S567:
   • Chưa trùng sinh: cấp độ từ 150 tới 179.
   • Trùng sinh 1: từ 120 tới 139
  • Máy Chủ S8:
   • Cấp độ từ 120 tới 139.
  • Máy Chủ S9:
   • Cấp độ 115 tới 134
  • Máy Chủ S10:
   • Cấp độ 115 tới 134
 • Cao cấp:
  • Máy Chủ S1234:
   • Chưa trùng sinh: cấp độ 185 trở lên
   • Trùng sinh 1: cấp độ 130 trở lên
   • Trùng sinh 2: Từ 100 trở lên
  • Máy Chủ S567:
   • Chưa trùng sinh: cấp độ 180 trở lên.
   • Trùng sinh 1: Từ 140 trở lên
  • Máy Chủ S8:
   • Cấp độ  140 trở lên
  • Máy Chủ S9:
   • Cấp độ 135 trở lên
  • Máy Chủ S10:
   • Cấp độ 135 trở lên

 

Thời gian:

STT

Báo danh

Bắt đầu

1

12h50 – 12h59

13h00 – 14h00

2

14h50 – 14h59

15h00 – 16h00

3

20h50 – 20h59

21h00 – 22h00

4

22h50 – 22h59

23h00 – 24h00

Báo danh:

 • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
 • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
  • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
  • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

Phần thưởng:

 • Điểm tích lũy Tống Kim
 • Nhạc Vương Kiếm (Dùng để lập bang hội)
 • Điểm kinh nghiệm

Lưu ý:

 • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)
 • Chuyển giao năm cũ với năm mới sẽ làm mới tất cả điểm tống kim
 • Mỗi tuần, giới hạn đổi điểm được đổi thành Exp sẽ tùy theo cấp độ như sau:
  Đẳng cấp Giới hạn
  Cấp 139 trở xuống 50.000
  140 đến 149 80.000
  150 đến 159 90.000
  160 đến 169 100.000
  170 đến 179 110.000
  180 đến 189 120.000
  190 đến 194 130.000
  195 đến 200 150.000

Cửa hàng tích lũy Tống Kim cao cấpMáy chủ S1234 - S567 (chỉ áp dụng cho Tống Kim cao cấp)

 • Sử dụng điểm tích lũy Tống kim để mua Quân Hàm Tống Kim. (Quân Nhu Tống Kim)
 • Quân Hàm Tống Kim sử dụng nhận được danh hiệu tương ứng và tăng thêm thuộc tính cho nhân vật trong vòng 60 phút.
 • Nhân vật đạt cấp độ tham gia tống kim cao cấp mới sử dụng được quân hàm tống kim.

 

 • Chi tiết vật phẩm:
Cửa hàng Tích Lũy Tống Kim Cao cấp
STT Quân Hàm Giá bán (Tích lũy) Tác dụng Hạn sử dụng
1 Quân Hàm Hiệu Úy (Sức mạnh) 5000 Tăng 30 sức mạnh 3 ngày
2 Quân Hàm Hiệu Úy (Nội Công) 5000 Tăng 30 Nội Công 3 ngày
3 Quân Hàm Hiệu Úy (Sinh khí) 5000 Tăng 30 Sinh khí 3 ngày
4 Quân Hàm Hiệu Úy (Thân pháp) 5000 Tăng 30 thân pháp 3 ngày
5 Quân Hàm Thống Lĩnh (Sức mạnh) 8000 Tăng 50 sức mạnh 3 ngày
6 Quân Hàm Thống Lĩnh (Nội Công) 8000 Tăng 50 Nội Công 3 ngày
7 Quân Hàm Thống Lĩnh (Sinh khí) 8000 Tăng 50 Sinh khí 3 ngày
8 Quân Hàm Thống Lĩnh (Thân pháp) 8000 Tăng 50 thân pháp 3 ngày
9 Quân Hàm Phó Tướng (Sức mạnh) 10000 Tăng 80 sức mạnh 3 ngày
10 Quân Hàm Phó Tướng (Nội Công) 10000 Tăng 80 Nội Công 3 ngày
11 Quân Hàm Phó Tướng (Sinh khí) 10000 Tăng 80 Sinh khí 3 ngày
12 Quân Hàm Phó Tướng (Thân pháp) 10000 Tăng 80 thân pháp 3 ngày
13 Quân Hàm Đại Tướng (Sức mạnh) 14000 Tăng 120 sức mạnh 3 ngày
14 Quân Hàm Đại Tướng (Nội Công) 14000 Tăng 120 Nội Công 3 ngày
15 Quân Hàm Đại Tướng (Sinh khí) 14000 Tăng 120 Sinh khí 3 ngày
16 Quân Hàm Đại Tướng (Thân pháp) 14000 Tăng 120 thân pháp 3 ngày
17 Quân Hàm Nguyên Soái (Sức mạnh) 20000 Tăng 160 sức mạnh 3 ngày
18 Quân Hàm Nguyên Soái (Nội Công) 20000 Tăng 160 Nội Công 3 ngày
19 Quân Hàm Nguyên Soái (Sinh khí) 20000 Tăng 160 Sinh khí 3 ngày
20 Quân Hàm Nguyên Soái (Thân pháp) 20000 Tăng 160 thân pháp 3 ngày

Lưu ý :

- Thời gian tồn tại của hào quang khi sử dụng Quân Hàm Tống Kim là 60 phút

- Hào quang quân hàm khi vào Tống Kim sẽ mất hình ảnh nhưng vẫn có tác dụng tăng thuộc tính.

- Có thể nhận thêm các hào quang khác (Võ lâm minh chủ, top 1 level ...). Yêu cầu sử dụng quân hàm trước sau đó nhận lại hào quang top hoặc VLMC

- Cùng 1 lúc chỉ có thể nhận tác dụng từ 1 loại Quân Hàm Tống Kim.

2. Điều chỉnh Tống Kim cao cấp 21h: chỉ áp dụng máy chủ trùng sinh (S1234 - S567)

- Bonus điểm tích lũy Tống Kim cao cấp trận 21h : từ x3 lên x4

Ví dụ:

- Binh Sĩ tiêu diệt binh sĩ nhận được:

Hiện tại: 225 điểm tích lũy = 75 (điểm gốc) + 150 điểm (bonus)

Điều chỉnh: 300 điểm tích lũy = 225 (điểm gốc) + 75 điểm (bonus)

VLTK2005 Kính Báo!!!