Trùng Luyện Mặt Nạ

29/06/2020

Giới thiệu: Trùng luyện mặt nạ là một tính năng giúp các chư vị nhân sĩ thay đổi chỉ số thuộc tính hiện tại của mặt na, chỉ thay đổi chỉ số không thay đổi thuộc tính. Khi có đủ vật phẩm và mặt nạ yêu cầu các chư vị nhân sĩ có thể tiến hành trùng luyện

 • Vật phẩm liên quan:

 • Công thức ghép đá trùng luyện
  • ​Đá Trùng Luyện = 1 Mảnh mặt nạ ngũ hành + 1 Ngũ Hành Phù ( Trùng luyện Mặt Nạ 5)
  • Đá Trùng Luyện Cao Cấp= 1 Đá trùng luyện + 3 ngũ hành Phù ( Trùng luyện mặt nạ 6 và 7)
  • Đá Trùng Luyện Siêu Cấp = 2 Đá Trùng Luyện Cao Cấp (Trùng luyện mặt nạ 8)
 • Hướng dẫn tẩy luyện: 
 • Bước 1: Chư vị nhân sĩ click chuột phải vào đá trùng luyện để tiến hành trùng luyện mặt nạ cấp 5 hoặc cấp 6

 • Bước 2: Khi nhấp chuột phải vào đá ngũ hành sẽ hiện khung để các chư vị nhân sĩ bỏ vật phẩm vào khung tẩy luyện

 

 • Một số hình ảnh thao tác khi trùng luyện
Mặt nạ có HSD trước khi trùng luyện Mặt nạ HSD sau khi trùng luyện
 
Mặt nạ không HSD trước khi trùng luyện Mặt nạ không HSD sau khi trùng luyện
 
 • Trùng luyện với Mặt Nạ cấp 5,6,7 và 8:Sau khi trùng luyện sẽ thay đổi chỉ số thuộc tính hiện tại của mặt nạ đó. Chỉ số ra ngẫu nhiên.
 • Lưu ý:
 1. Mặt nạ khóa bảo hiểm sẽ không thể tiến hành trùng luyện được
 2. Khi trùng luyện mặt nạ HSD mặt nạ của mặt nạ mới sẽ về 7 ngày
 3. Khi trùng luyện mặt nạ không có HSD sẽ nhận được mặt nạ không có HSD
 4. Không giới hạn số lần trùng luyện
 5. Khi trùng luyện Mặt Nạ Kim Phong ra Kim Phong và sẽ thay đổi thuộc tính chính nó

VLTK CTC kính bút!