Tính năng: Trùng Sinh

04/05/2021

Trùng Sinh: Hướng Dẫn Và Điều Kiện

Bổn trang xin giới thiệu về các hướng dẫn và điều kiện để tiến hành trùng sinh

 • Thời gian tiến hành cập nhật trùng sinh cho máy chủ S567
  • Bảo trì định kỳ ngày 20-05-2021
 • Đối với các người chơi cấp 199 trên 100 tỷ:
  • Những nhân vật cấp 199 bắt đầu từ thời điểm bảo trì ngày 20-05 đạt đủ 100 tỷ EXP thì sẽ lên được cấp 200
  • Những nhân vật nào vượt mốc 100 tỷ  sẽ được hệ thống ghi nhận lại exp dư, và được nhận vào lần bảo trì tiếp theo , exp sẽ nhận là có cộng dồn
  • Cấp 200 khi tham gia các hoạt động tính năng và đánh quái sẽ không nhận được EXP
  • Thời gian lấy thông tin: Bảo trì ngày 20-05
  • Thời gian nhận thưởng exp dư: Sau Lần Bảo trì định kỳ kế tiếp
   • Điều kiện: chỉ có các nhân vật cấp 199 trên 100 tỷ trước bảo trì ngày 20-05
   • Giới hạn: chỉ nhận 1 lần
 • Nhận thưởng cấp 200:
  • NPC nhận thưởng: tại NPC Lễ Quan
  • Điều kiện: cấp độ 200
  • Giới hạn: mỗi nhân vật nhận 1 lần.
  • Lưu ý: Nhận thưởng trước khi trùng sinh, trùng sinh rồi không thể nhận được thưởng
 • NPC Liên Quan: đối thoại với npc liên quan để tiến hành trùng sinh

 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Điều kiện để tiến hành trùng sinh:
  • Đối với người chơi tiến hành trùng sinh 1
   • Cấp độ 180 trở lên và cần nguyên liệu

 • Đối với người chơi tiến hành trùng sinh 2
  • Cấp độ 180 trở lên và cần nguyên liệu

 • Các bước hướng dẫn khi tiến hành trùng sinh

 • Những mục cần lưu ý khi tiến hành trùng sinh:

VLTK2005 Kính Báo !!!!