Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 4: Danh Sách Bang Hội

29/11/2022

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 4: Danh Sách Bang Hội 

Bổn trang xin thông báo danh sách Bang Hội Tham gia giải đấu THDNB lần 4:

 • Máy Chủ S2:
  • Bang Hội Minh Giáo
  • Bang Hội Tình
  • Bang Hội  Thần
 • Máy Chủ S5
  • Bang Hội Đại Việt
  • Bang Hội Hội Tụ
 • Máy Chủ S8:
  • Bang Hội Hào Kiệt
  • Bang Hội Ngạo Thế
  • Bang Hội B
 • Máy Chủ S10:
  • Bang Hội Đệ Nhất 
  • Bang Hội Hào Hoa
 • Máy Chủ S11:
  • Bang Hội Tiếu Ngạo
  • Bang Hội Huyết Sát
 • Thông tin đăng ký 
  • Các bang chủ liên hệ Bổn Trang để đăng ký thi đấu và gửi thông tin bang hội vào mail: giaidau.vltk2005@gmail.com
   • Tên Bang Hội
   • Máy Chủ
   • Tên Bang Chủ
   • ID Bang Chủ
   • SĐT Bang Chủ
 • Thời gian đăng ký : 28-11 tới ngày 30-11

VLTK2005 Kính Báo