VLMC Lần 5: Lựa Chọn Phần Thưởng

09/08/2023

Thân gửi chư vị!

Vậy là giải đấu Võ Lâm Minh Chủ đã kết thúc tốt đẹp và đã chọn ra được 4 vị Minh Chủ. Chắc hẳn chư vị đều đồng ý với Bổn Trang rằng giải đấu đã rất kịch tính và hấp dẫn cho đến những phút cuối cùng. .

LỘ TRÌNH TRAO GIẢI:

Giai đoạn 1: Các cao thủ lựa chọn phần thưởng tương ứng. Hình thức lựa chọn như sau:

 • Thời gian: Từ ngày 09/08 - hết ngày 13/08/2023
 • Địa chỉ nhận thư: giaidau.vltk2005@gmail.com
 • Nội dung:
  • Tôi tên: .................................
  • Tài khoản: ................................
  • Nhân vật: ………………………. 
  • Thuộc máy chủ: .......................
  • Số điện thoại:.........................( Chính Chủ)
  • Đạt được hạng …………………… trong giải đấu Võ Lâm Minh Chủ lần 5
  • Tôi chọn phần thưởng Hoàng Kim Môn phái và mặt nạ như sau:
   • Trang bị (Cần lựa chọn trang bị tương ứng với môn phái của mình đã được đăng tải tại trang chủ)
   • Mặt nạ(Lựa chọn thuộc tính mặt nạ)
   • Thần mã ( lựa chọn thuộc tính)
   • Facebook liên hệ: (Gửi link facebook)
 • Hạn chót nhận thông tin: hết ngày 13/08/2023(Nếu sau thời gian này mà các chiến đội không phản hồi thì xem như từ chối nhận giải và BTC sẽ không trao giải cho cao thủ đó)

Giai đoạn 2: BTC sẽ tiến hành trao các phần thưởng vật phẩm:

 • Thời gian: Bảo trì ngày 17-08-2023
 • Các phần thưởng vật phẩm: sau khi bảo trì sẽ được nhận trực tiếp trong hành trang của các cao thủ
 • Đối với máy chủ S11 và S12 (Phật Sơn). Trang bị An Bang và Định Quốc sẽ nhận riêng tại Lễ Quan

Giai đoạn 3: Trao các phần thưởng vinh danh

 • Tượng Võ Lâm Minh Chủ (BTC giải sẽ liên lạc với các Minh Chủ để xây dựng tượng)
 • Hào quang và danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ và Thập Đại Cao Thủ cho 10 cao thủ hạng 1 mỗi môn phái
 • Thời gian trao thưởng: Trong tháng 08/2023

Lưu ý: Hộp thư giaidau.vltk2005@gmail.com chỉ nhận các email chọn phần thưởng giải đấu, không nhận email hỗ trợ khác!

 • Thuộc Tính đồ HK cấp 5 của 2 phái Đường Môn và Cái Bang
Đường Môn

[Hoàn Mỹ]Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn [cấp 5] và

[Hoàn Mỹ]Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao [cấp 5]

Thuộc tính dòng trắng:

+Thuộc tính công kích 5%

+Thêm thuộc tính dòng trăng: Tăng Công Kích kĩ năng 5%

Thuộc Tính dòng Vàng: Giữ nguyên

Thuộc tính Hoàn Mỹ cấp 5(dòng tím):

- Sát Thương Vật lý - ngoại công: 60 điểm

- Kỹ năng Tâm Nhãn+ 1

[Hoàn Mỹ]Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc [cấp 5] và

[Hoàn Mỹ] Địa Phách Khấu Tâm Trạc [cấp 5]

Thuộc tính dòng trắng:

+Thuộc tính công kích 5%

+Thêm thuộc tính dòng trăng: Tăng Công Kích kĩ năng 5%

Thuộc Tính dòng Vàng: Giữ nguyên

Thuộc tính Hoàn Mỹ cấp 5(dòng tím):

- Thuộc Tính (TP,SM,NC,SK): 200 điểm

- Kháng Tất cả 5%

 

Cái Bang

[Hoàn Mỹ] Địch Khái Lục Ngọc Trượng [cấp 5]

Thuộc tính dòng trắng:

+Thuộc tính công kích 5%

+Thêm thuộc tính dòng trăng: Tăng Công Kích kĩ năng 5%

Thuộc Tính dòng Vàng: Giữ nguyên

Thuộc tính Hoàn Mỹ cấp 5(dòng tím):

- Sát Thương Vật lý - ngoại công: 60 điểm

- Kỹ năng Túy Điệp Cuồng Vũ+ 1

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển [cấp 5]

Thuộc tính dòng trắng:

+Thuộc tính công kích 5%

+Thêm thuộc tính dòng trăng: Tăng Công Kích kĩ năng 5%

Thuộc Tính dòng Vàng: Giữ nguyên

Thuộc tính Hoàn Mỹ cấp 5(dòng tím):

- Hỏa Sát Nội Công: 300

- Kỹ năng Túy Điệp Cuồng Vũ+ 1

[Hoàn Mỹ]Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển [cấp 5]

Thuộc tính dòng trắng:

+Thuộc tính công kích 5%

+Thêm thuộc tính dòng trăng: Tăng Công Kích kĩ năng 5%

Thuộc Tính dòng Vàng: Giữ nguyên

Thuộc tính Hoàn Mỹ cấp 5(dòng tím):

- Sức Mạnh: 200 điểm

- Kháng Tất Cả+5%

 

Mọi thắc mắc liên hệ fanpage để được hỗ trợ

VLTK CTC kính bút!