Bảo trì cập nhật sự kiện 28-04

28/04/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

 • 15h00 - 18h00 ngày 28-04

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung máy chủ

 • Tất cả máy chủ:
  • Cập nhật Sự Kiện Đại Lễ 30-4 
  • Trao thưởng sự kiện bang hội tinh anh
   • Danh Sách Bang Hội:
    • Máy Chủ S2

 • Máy Chủ S5

 • Máy Chủ S8

 • Máy Chủ S10

​​Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!