Bảo trì định kỳ 03-09

09/03/2016

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 09/03, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

  • Máy Chủ S123
    • Tạm đóng tính năng tống kim Trung Cấp để tiến hành kiểm tra hệ thống . Thời gian mở lại sẽ được thông báo trong các bản tin tiếp theo

VLTK CTC kính bút!