Bảo trì định kỳ 13-1

13/01/2016

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 13/01, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

  • Máy chủ S123-4
    • Hoạt động Phát Lộc Đầu Năm: Điều Chỉnh Giới hạn EXP Trái Thiên Lộc từ 200.000.000 lên 300.000.000 
  • ​Máy Chủ S5-6
    • Hoạt động Phát Lộc Đầu Năm: Điều Chỉnh Giới hạn EXP Trái Thiên Lộc từ 150.000.000 lên 225.000.000 
VLTK CTC kính bút!