Bảo trì định kỳ 27-02

27/02/2016

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 27/02, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả các máy chủ:
  • Máy chủ S456:
    • Chiến trường Tống Kim: Giới hạn IP mỗi bên khi tham gia chiến trường Tống Kim.Người chơi báo danh Kim, thì những tài khoản khác cùng một IP chỉ qua bên Kim không qua được bên Tống. Đã áp dụng tính năng này bên cụm S123
  • Máy chủ S5:
  • Máy chủ S6:
    • Mở tính năng Hoa Sơn Loạn Chiến (Xem tại đây)
    • Kì trân Các: Cập nhật vật phẩm Chìa Khóa Cẩm Thạch

VLTK CTC kính bút!