Cập nhật tính năng 06-02

06/02/2016

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 06/02, đồng thời tiến nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00

Lưu ý sau khi bảo trì: chư vị đồng đạo cần phải thoát hết game và chạy Auto Update lại để cập nhật.

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả các máy chủ:
  • Trao thưởng top bầu cua tại Lễ Quan. Thời gian nhận thưởng tới 24:00 ngày 9-2-2020
 • Máy Chủ S123:
  • Điều chỉnh vật phẩm Khiêu chiến Lệnh được Xếp Chồng 250 ô
  • Rã trang bị hoàng kim cập nhật thêm 4 vật phẩm mới : Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều, Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm, Bích Hải Hồng Lăng Ba, Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi  Lý
 • Máy Chủ S4:
  • Rã trang bị hoàng kim cập nhật thêm 4 vật phẩm mới : Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều, Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm, Bích Hải Hồng Lăng Ba, Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi  Lý

VLTK CTC kính bút!