Giải Đấu Tam Hùng: Lịch Đấu Chung Kết Ngày 07-05

07/05/2022

Giải Đấu Tam Hùng: Lịch Đấu Bán Kết Ngày 07-05

Bổn trang xin thông báo lịch đấu chung kết giải Tam Hùng của 2 máy chủ S2 và S5!!

 

VLTK2005 Kính Báo!!!