Hành Sơn: Kết quả sự kiện cấp độ 120

25/04/2024

Thân gửi chư vị đồng đạo máy chủ Hành Sơn!

Bổn trang thông báo kết quả sự kiện 10 chư vị cấp độ 120 nhanh nhất của máy chủ Hành Sơn!. Thời điểm cập nhật sớm nhất lúc trong ngày 21-04-2024

Xin chúc mừng các cao thủ của vùng đất mới Hành Sơn

Phần thưởng sẽ được trao sau bảo trì thứ 2, ngày 29/04/2024.

 

Bổn trang kính bút!