Khánh Sơn: Mở Phong Lăng Độ

06/01/2022

Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên, mỗi ngày nhân vật có thể tham gia Phong Lăng Độ tối đa 3 lần.

Cách thức tham gia:

 • Di chuyển đến bản đồ Phong Lăng Độ (Phương Tường ==> Long Môn Trấn ==> Phong Lăng Độ)
 • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
 • Sau khi lên thuyền, quái sẽ xuất hiện, bạn cần nấp vào góc hoặc đánh quái để bảo đảm an toàn cho bản thân
 • Sau một vài phút sẽ xuất hiện boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh có sức mạnh lớn hơn và phòng thủ cao hơn. Đánh bại sẽ nhận được phần thưởng

Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau

Tiên Thảo Lộ

Bách Quả Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Duyên Lộ (Tiểu)

Phúc Duyên Lộ (Trung)

Không rơi gì

 

Các điều chỉnh cập nhật từ ngày 19/07/2019:

 • Bổ sung 2 mốc giờ đặc biệt mỗi ngày : 14h00 và 19h00. Tại bến thuyền 1, sẽ xuất hiện Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

1. Phần thưởng tiêu boss Thủy Tặc Đại đầu Lĩnh:

Tiêu diệt boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh: Máy chủ S1234

 • Vật phẩm chắc chắn nhận được:

 

Bảo Rương Hoàng Kim
Chìa Khóa Hoàng Kim
Bảo Rương Thủy Tặc

 

 • Phần thưởng ngẫu nhiên:

 

Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Tứ Linh Bảo Rương
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)
Phúc Duyên Lộ (đại)
Quế Hoa Tửu

 

 • Phần thưởng kinh nghiệm:
  • Nhân vật tiêu diệt boss: 10.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.
  • Nhân vật xung quanh: 5.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.

Tiêu diệt boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh: Máy chủ S567

 • Vật phẩm chắc chắn nhận được:

 

Bảo Rương May Mắn
Chìa Khóa May Mắn

 

 • Phần thưởng ngẫu nhiên:

 

Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Tứ Linh Bảo Rương
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ (đặc biệt)
Phúc Duyên Lộ (đại)
Quế Hoa Tửu
Mảnh trang bị Định Quốc
 • Phần thưởng kinh nghiệm:
  • Nhân vật tiêu diệt boss: 10.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.
  • Nhân vật xung quanh: 5.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.

Tiêu diệt boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh: Máy chủ S8,S9 và S10(KhánhSơn)

 • Vật phẩm chắc chắn nhận được:
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
Phúc Duyên Lộ Đại

 

 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Mảnh trang bị Định Quốc
1 món Trang bị kim phong
1 món Trang Bị Thiên Hoàng
Bảo rương May Mắn
 • Phần thưởng kinh nghiệm:
  • Nhân vật tiêu diệt boss: 5.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.
  • Nhân vật xung quanh: 1.000.000 kinh nghiệm không cộng dồn.

2. Phần thưởng khi sang bờ bắc Phong Lăng Độ: (chỉ áp dụng mốc giờ 14h và 19h và bến thuyền 1 )

 • Máy chủ S1234:
  • Kinh nghiệm: ngẫu nhiên
Nhân vật có huân công Nhân vật không có huân công
10.000.000 exp 7.000.000 exp
12.000.000 exp 8.000.000 exp
15.000.000 exp 10.000.000 exp
10 điểm vinh dự (chắc chắn nhận được) Không nhận được điểm vinh dự

Máy chủ S5 tới S10:

 • Kinh nghiệm: ngẫu nhiên
Nhân vật có huân công Nhân vật không có huân công
1.000.000 exp 500.000 exp
1.200.000 exp 700.000 exp
2.000.000 exp 1.000.000 exp
5 điểm vinh dự (chắc chắn nhận được) Không nhận được điểm vinh dự

Lưu ý:

 • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
 • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
 • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
 • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn