S13: Tổng hợp sự kiện sinh nhật

15/04/2024

Thân gửi tới các chư vị,

Bổn trang xin tổng hợp hoạt động mừng Sinh Nhật VLTK2005 lần 6!

VLTK2005 Kính Báo