Thông Báo: Tạm đóng kênh nạp thẻ Gate

10/05/2022

Thông Báo: Tạm đóng kênh nạp thẻ Gate

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn trang xin thông báo tạm đóng kênh nạp thẻ Gate, các chư vị vui lòng nạp tiền qua các kênh khác (xem tại đây)

  • Thời gian tạm đóng: 10:00 ngày 16-05-2022

VLTK2005 Kính Báo!!!