Tổng hợp sự kiện đại lễ Quốc Khánh

22/08/2022

Tổng hợp sự kiện Tình Nghĩa Huynh Đệ

Thân gửi tới các chư vị,

Bổn trang xin tổng hợp hoạt động Đại Lễ Quốc Khánh 2-9

VLTK2005 Kính Báo!!!