Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

11/04/2018

 

Thân gửi chư vị anh hùng!

Sau khi đạt đến cấp 60, chư vị đã có thể nhận skill trấn phái từ <Cẩm nang bôn tẩu>. Tuy nhiên việc "nick màu đỏ" sẽ rất khó trong quá trình luyện công. Bổn Trại Chủ hướng dẫn chư vị các gia nhập lại môn phái để có màu chữ ban đầu:

Bước 1: Đến gặp Chưởng môn của môn phái

Bước 2: Đối thoại và chọn dòng "Ta muốn thỉnh giáo việc khác"

Bước 3: Chọn tiếp dòng "Thỉnh giáo việc khác"

Bước 4: Xin phép sư phụ để xuất sư, sư phụ yêu cầu giao 5 vạn lượng

Bước 5: Chuẩn bị 5 vạn lượng trong hành trang và đối thoại tiếp với sư phụ, cũng chọn 2 dòng như bước 2 và 3, ở bước cuối cùng chọn "Đã chuẩn bị xong"

 

Vậy là chư vị đã được sư phụ đón về môn phái và có màu chữ như bạn đầu :)