Sự kiện Đồng Hành Cùng VLTK2005

12/08/2022

Thời gian sự kiện: từ 19h 12.08.2022 đến 23h59 21.08.2022

Thời gian tính nạp: từ 0h 12.08.2022

Link tham gia: tại đây

Thể lệ: 

- Yêu cầu level tham gia:

 • s2: level 180
 • s5: level 180
 • s8: level 150
 • s10: level 120
 • s11: level 80

- Để có lượt quay đại hiệp cần:

 • Nạp 10.000 vnđ = 1 lượt quay
 • Share: 1 share = 1 lượt quay (đối đa ngày 2 lượt)
 • Đăng nhập mỗi ngày = 1 lượt quay (sau khi xác nhận thông tin thành công thì mới được tính). Thoát ra đăng nhập lại nếu chưa thấy + lượt.
   

 

- Tham gia vòng quay đại hiệp sẽ nhận được Vàng. Vàng sẽ được dùng để Đổi Quà trực tiếp (Vàng sẽ trừ tương ứng với mốc quà đã đổi)

 • Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần ở mỗi mốc quà. 
 • Số lượng quà đổi sẽ có giới hạn, đại hiệp cân nhắc đổi quà sớm nhé.
 • Đối với mốc đổi +1 lượt chơi sẽ không giới hạn số lượng đổi.
   

Lưu ý:

 • Hệ thống cập nhật dữ liệu 1 ngày/lần vào lúc 0h mỗi ngày, nhân vật đạt level theo yêu cầu sau 0h vui lòng chờ sang ngày mai sẽ được cập nhật để nhận lượt chơi.
 • Đại hiệp đã chọn nhận mốc quà tại máy chủ nào thì mốc quà đó ở các máy chủ còn lại sẽ không thể nhận nữa.
 • Trống rương 20 ô trước khi nhận thưởng.
 • Bổn trang không giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại về việc thao tác nhận nhằm máy chủ.
 • Trang sự kiện sẽ đóng vào 23h59 24/08/2022, đại hiệp vui lòng đổi quà trước thời gian này.
 • Các loại Thiệp sẽ được đổi khi diễn ra sự kiện quốc khánh 2-9
 • Quyết định của Bổn Trang sẽ là quyết định cuối cùng.