Nâng Cấp Tứ Linh Đơn

17/02/2020

Nâng Cấp Tứ Linh Đơn

Bổn Trang xin giới thiệu tới các chư vị cao thủ về tính năng mới nâng cấp Tứ Linh Đơn.

  • Tóm tắt tính năng
    • Các cao thủ dùng các Tứ Linh Đơn bình thường nâng cấp lên các Tứ Linh Cấp Cao Hơn
    • Các cao thủ phải đủ nguyên liệu mới tiến hành nâng cấp được
  • Nội dung tính năng
    • NPC liên quan

  • Vật Phẩm Liên Quan

  • Công Thức Ghép: