Long Giang: Mở Hái Quả Hoàng Kim

31/10/2022

 

Quả Hoàng Kim

 • Giới thiệu vật phẩm: S9: Khi sử dụng nhận được 50.000.000 EXP

 • Thời gian: 20:00 hàng ngày
 • Địa điểm xuất hiện: Chiến Long Động tọa độ (179/191)

 • Nâng cấp Quả Hoàng Kim

 

 • Lưu ý:
  • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 1 Quả, bất kể là quả Hoàng Kim cũ hay mới
  • Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Hoàng Kim ở cấp độ tương ứng (120 trở lên)
  • Khi nâng cấp quả hoàng kim sơ cấp hạn sử dụng chỉ có 24 tiếng các chư vị nhân sĩ hãy lưu ý vấn đề này

·