VLMC Lần 5: Kết Quả Vòng Thập Đại S5

07/08/2023

Bổn trang xin thông báo kết quả tại máy chủ S5!!

  • Bổn trang xin thông báo kết quả tại máy chủ S2!!
    • Xếp Hạng

  • Kết Quả

Mọi thắc mắc về kết quả giải đấu vui lòng liên hệ fanpage để được giải quyết

VLTK2005 Kính Báo!!!