THDNB Lần 5: S8 và S11 Thông Báo Trao Thưởng

29/02/2024

Thông Báo Trao Thưởng

 

 • Bổn trang xin thông báo với các chư vị Bang Chủ của các Bang Hội một số lưu ý như sau:
 • Kết Quả Giải Đấu

 • Xếp Hạng
  • ​​​​​​​Hạng 1: Ngạo Kết
  • Hạng 2: Hào Kiệt
  • Hạng 3: Thiên Địa
  • Hạng 4: Huyết Sát
 • Thời gian lựa chọn phần thường:
  • 10:00: 29-2-2024~ 24:00 ngày 03-03-2024
 • Thời gian trao thưởng:
  • 12:00 ngày 05-03-2023
 • Lựa chọn phần thưởng
 • Các bang chủ dùng mail đã đăng ký  trước đó để tiến hành lựa chọn phần thưởng
 • Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1 và loại 2 vào địa chỉ mail: giaidau.vltk2005@gmail.com
 • Việc lựa chọn trang bị Hoàng Kim sẽ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 tới 10. Theo danh sách thứ tự ưu tiên mà các bang chủ đã chọn Bổn Trang sẽ thông báo phần thưởng trên trang chủ cho các nhân sĩ được biết
 • Ví dụ : Khi lựa chọn trang bị hoàng kim các bang chủ ghi nội dung như sau:( không được chọn trùng phái nếu chung loại 1 hoặc 2 và 3)
 • Nội dung gửi thông tin:
  • Bang hội đạt hạng :
  • Tài khoản bang chủ:
  • Số điện thoại đăng ký:
  • Bang hội tôi lựa chọn danh sách như sau:
   • Lựa chọn trang bị Hoàng Kim Loại 1:
    • Ưu tiên 1:  Hoàng Kim A
    • Ưu tiên 2:  Hoàng Kim B
    • ………...:
    • Ưu tiên 10: Hoàng Kim D
   • Lựa chọn trang bị Hoàng Kim Loại 2:
    • Ưu tiên 1: Hoàng Kim E
    • Ưu tiên 2: Hoàng Kim F
    • ………...:
    • Ưu tiên 10: Hoàng Kim Z
   • Lựa chọn thần mã thuộc tính
 • Nếu hết lượt ưu tiên 1, Bổn Trang sẽ chọn lượt ưu tiên 2 dựa vào thành tích của các Bang Hội trong giải đấu
 • Phần thưởng Hoàng Kim và các vật phẩm khác sẽ gửi trực tiếp vào id của bang chủ. 
 • Mọi thắc mắc quý bang chủ vui lòng liên hệ qua fanpage... ( chỉ tiếp nhận ý kiến của bang chủ đạt giải )
 • Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn phần thưởng các bang hội nào không lựa chọn phần thưởng thì Bổn Trang sẽ lựa chọn item ngẫu nhiên cho các bang hội đó

 

VLTK2005 Kính Bút