Tống Kim: Shop Quân Nhu-Update

13/02/2020

Tống Kim: Shop Quân Nhu

 • Giới thiệu tính năng:
  • Shop quân nhu là tính năng đổi vật phẩm khi người chơi nhận được nguyên bảo từ các trận Tống Kim 21:00 hàng ngày
  • Chỉ có chiến trường Tống Kim cao cấp mới được áp dụng hình thức nhận được nguyên bảo khi đủ điều kiện tích lũy điểm
  • Phải kết thúc trận tống kim thì mới nhận được nguyên bảo
  • NPC Shop quân nhu: trung tâm thành Tương Dương (197/202)
  • Chỉ thắng hoặc thua thì mới nhận được nguyên bảo, các trận hòa sẽ không được nhận nguyên Bảo
  • Máy chủ thử nghiệm: S1234
 • NPC Liên Quan:

 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Điểm thưởng tích lũy: chỉ áp dụng trận 21:00

 • Danh sách vật phẩm quân nhu: Hạn Sử dụng của Trang Sức-Tống Kim 7 ngày

 • Thuộc tính Trang Sức Tống Kim:

 • Hình ảnh Minh Họa
 • Vật phẩm thưởng: chỉ áp dụng trận 21:00

 

VLTK2005 Kính Báo!!!!!