THDNB Lần 4: Kết Quả Vòng Chung Kết

02/01/2023

THDNB Lần 4: Kết Quả Vòng Bảng Cụm 1

Bổn trang xin thông báo kết quả vòng chung kết của giải đấu THDNB Lần 4!!

Xin chúc mừng 2 đội có thứ hạng cao nhất tại 2 cụm

  • Cụm 1:
    • Máy Chủ S2: Bang Hội Minh GIáo
  • Cụm 2:
    • Máy Chủ S8: Bang Hội Hào Kiệt

 

 

VLTK2005 Kính Báo!!!