S2-S5 Mở Nâng Cấp Hoàn Mỹ Trang Bị Giải Đấu

23/03/2023

Nâng Cấp Trang Bị Giải Đấu

 • NPC Liên Quan

 • Công thức nâng cấp
  • Trang bị Võ Lâm Minh Chủ

 • Trang Bị Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

 • Thuộc Tính:
  • Trang bị Võ Lâm Minh Chủ

 

 

 • Trang Bị Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

 • Lưu Ý:
  • Không đủ nguyên liệu không thể nâng cấp
  • Trang bị khóa không thể tiến hành nâng cấp được
  • Chỉ nâng cấp được trang bị giải Võ Lâm Minh Chủ và Thiên Hạ Đệ Nhất Bang

VLTK2005 Kính Báo!!!!!