Thiên Trì Mật Cảnh

26/03/2021

Thiên Trì Mật Cảnh

Kim quốc có âm mưu tấn công Trung Nguyên, nên đã cử Hoàng Nhan Quảng Dương của Thiên Nhẫn giáo âm thầm tiến quân trinh sát Trung Nguyên, mở đường cho đại quân. Các nhân sĩ giang hồ theo lời kêu gọi của Thiên tử, chặn đứng lại âm mưu của Kim quốc cũng như tiêu diệt Hoàng Nhan Quảng Dương. Hắn hiện tại đang trú ẩn tại Tầng 4 Thiên Trì Mật Cảnh.

 • Thời gian và cấp độ tham gia
  • Thời gian tham gia: không giới hạn tham gia
  • Cấp độ tham gia:
   • Chưa trùng sinh: cấp độ 180 trở lên
   • Trùng sinh: cấp độ 130 trở lên
 • Vật phẩm Liên Quan

 • Hướng Dẫn Tham Gia Thiên Trì

 • Phần thưởng Tầng 2:
  • Điều kiện: Hoàn Thành Nhiệm Vụ tại tầng 2
  • Giới hạn: mỗi ngày nhận 2 lần
  • Phần Thưởng:
   • EXP: 10.000.000
   • 1 Thiên Trì Bí Bảo
 • Phần thưởng Boss Hoàng Nhan Quảng Dương
  • Phần thưởng EXP từ Boss:
   • Tổ đội/cá nhân có dame cao nhất (khi boss chết): 80.000.000 EXP
   • Nhân vật đứng xung quanh: 60.000.000 EXP
   • Lưu ý: Tổ đội giết dame nhiều nhất là sẽ được phần thưởng, không tính bị chết chỉ cần trên map Thiên Trì là sát thương vẫn bảo lưu
  • Ngẫu nhiên các vật phẩm rơi từ boss(chỉ tính tổ đội/cá nhân dame cao nhất)

 • Phần Thưởng Khi Sử Dụng Thiên Trì Bí Bảo
  • Giới hạn: Mỗi ngày nhân vật sử dụng tối đa 20 Thiên Trì Bí Bảo

 • Sơ Đồ Mê Cung Thiên Trì