Giải đấu Nhị Thập Anh Hào: Đăng Ký

26/10/2023

Thân gửi chư vị anh hùng!
Thế giới võ lâm thật rộng lớn và đầy rẫy những anh tài. Có những cao thủ Thiên Nhẫn Giáo tay cầm thương, cưỡi chiến mã rồi tung hoành nơi Trường Bạch, có những anh hùng Thiên Vương cầm song chùy lầm lũy luyện công nơi Sa Mạc hay những thiếu nữ Nga My chăm chỉ nâng khăn sửa túi cho vị quân tử mà nàng ngưỡng mộ. Cũng có những chiến binh ngày đêm rèn luyện võ công nơi chiến trường Tống Kim đầy hiểm nguy. Và còn rất rất nhiều những cao thủ đang ẩn mình tu luyện võ nghệ, tất cả chỉ để mong một ngày thành danh trên con đường võ học.

 • Thời gian đăng ký: Bảo trì ngày 30-10 tới 24:00 ngày 05-11-2023
 • NPC đăng ký: Sứ giả Nhị Thập Anh Hào tại trung tâm Phượng Tường
 • Thời gian thi đấu: Dự Kiến tháng 11  -2023
 • Điều kiện đăng ký:
  • Máy chủ S2 và S5: Đẳng cấp 195  trở lên. Trùng sinh 1 cấp 180 trở lên ( Trùng sinh 2 và 3 cấp 120 trở lên mới có thể báo danh)
  • Máy chủ S8: Đẳng cấp 180 trở lên. Trùng Sinh 1 cấp 120 trở lên
  • Máy chủ S11 và S12: Đẳng cấp 150 trở lên
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia chiến đội trong 1 thời điểm
 • Điều kiện chiến đối:
  • Chiến đội tối đa: 20 nhân vật
  • Các nhân vật chỉ tham gia được 1 đội
  • Mỗi đội chỉ được tối đa 4 hệ phái: Ví dụ chỉ được báo danh 4 phái hệ mộc không được báo danh lên 5 phái hệ mộc
  • Đội Trưởng có thể đuổi các thành viên khác và đăng ký lại thành viên mới
 • Hình thức thi đấu: sẽ được công bố chi tiết khi có danh sách đăng ký
 • Bản đồ thi đấu: Map bến thuyền Phong Lăng Độ
 • Máy chủ: Đấu Trường
 • Giải Thưởng
  • Trang bị Hoàng Kim đặc trưng cho giải đấu Nhị Thập Anh Hào
  • Trang sức giải đấu Nhị Thập Anh Hào
  • Tiền Đồng
  • Vòng Sáng Danh Hiệu
  • Một số vật phẩm tăng EXP
  • Một số vật phẩm đặc trưng riêng cho giải đấu
 • Chú Ý:
  • Đội trưởng sẽ là người thành lập và đặt tên cho chiến đội. Sau đó sẽ tổ đội với từng thành viên để gia nhập đội
  • Có thể xem danh sách thành viên trong chiến đội tại NPC Nhị Thập Anh Hào
  • Đội trưởng có thể kick bất cứ thành viên nào khỏi chiến đội
  • Thành viên có quyền tự rời khỏi chiến đội