Tính năng: Chế Tạo Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

27/10/2022

 

 • Giới thiệu: Nhất Kỷ Càn Khôn Phù-Thuộc Tính  là vật phẩm được ghép từ nhất kỷ càn khôn phù và được dùng để thuộc tính tương ứng
 • NPC Liên Quan:

 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Công Thức Ghép và Tác Dụng

 • Lưu ý:
  • Khi sử dụng nhiều loại Nhất kỷ  Càn Khôn khác nhau thì chỉ tính Nhất kỷ  Càn Khôn sử dụng sau cùng, không có cộng dồn.
   • Ví dụ 1: nếu người chơi sử dụng Nhất Kỷ - Nội công trước và Nhất Kỷ - Sức mạnh sử dụng sau thì sẽ bỏ hiệu ứng Nhất Kỷ - Nội công và chỉ áp dụng Nhất Kỷ - Sức mạnh.
   • Ví dụ 2: nếu người chơi sử dụng Nhất Kỷ - Nội công trước và Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Bình Thường) sau thì sẽ bỏ hiệu ứng Nhất Kỷ - Nội công và chỉ áp dụng Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Bình Thường)
  • Khi chế tạo Nhất Kỷ Càn Khôn-Thuộc tính hạn sử dụng chỉ 7 ngày