THDNB Lần 5: Danh Sách Đăng Ký Thi Đấu

15/01/2024

THDNB Lần 5: Danh Sách Đăng Ký Thi Đấu

Bổn trang xin thông báo các chư vị danh sách đăng ký giải đấu THDNB Lần 7

  • Máy Chủ S2:

  • Máy Chủ S8

  • Máy Chủ S11

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được giải đáp

VLTK2005 Kính Báo!