Nhị Thập Anh Hào: Kiểm Tra Đấu Trường(new)

08/12/2023

Nhị Thập Anh Hào: Kiểm Tra Đấu Trường

Bổn trang xin thông báo thời gian kiểm tra đấu trường và các lưu ý

  • Thời gian: 12:00 ngày 8-12 tới 17:00 ngày 9-12
  • Đối với cụm máy chủ S8 và S11:
    • Lưu ý: thời gian tạo nhân vật và chọn trang bị tới 17:00 ngày 9-12-2023
    • 1 tổ đội tham gia vẫn giữ quy tắc 5 hệ phái đã đăng ký với NPC Sứ Giả:  4 phái Hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nếu làm sai quy tắc sẽ bị loại khỏi giải 
    • Ví dụ: Đã đăng ký 1 Hệ Hỏa gồm 4 phái Thiên Nhẫn , các chư vị vui lòng tạo đúng 4 phái Thiên Nhẫn, không được lựa chọn 3 phái thiên Nhẫn và 1 phái Cái Bang