THDNB Lần 5: Thông Báo Thời Gian Thi Đấu Cụm 2

19/02/2024

THDNB Lần 5: Thông Báo Thời Gian Thi Đấu Cụm 2

 • Sau 1 khoảng thời gian tạm hoãn bổn trang xin thông báo thời gian chuẩn bị và thi đấu tại Cụm 2 gồm cụm máy chủ S8 và S11 như sau:
  • Thời gian tạo nhân vật: 18:00 ngày 19-2-2024 tới 12:00 ngày 23-2-2024
   • Lưu ý:
    • Các chư vị có thể tự do tạo hệ phái mà mong muốn
    • Mỗi tài khoản chỉ được phép tạo 1 nhân vật tương ứng với 1 bang Hội 50 nhân vật , vì thế các chư vị hãy lựa chọn thật kĩ hệ phái mong muốn của mình
    • Các bang hội nếu tạo hơn nhân vật cho phép sẽ bị loại khỏi giải
  • Thời gian tiếp nhận bang hội : 13:00 ngày 23-2-2024
  • Thời gian thi đấu: 

VLTK2005 Kính Báo