Tính năng mới: Càn Khôn Giới Chỉ

14/11/2023

Càn Khôn Giới Chỉ

 • Giới thiệu tính năng: là tính năng giúp người chơi có thể dùng trang bị Vô Danh Giới Chỉ nâng cấp lên thành Càn Khôn Giới Chỉ, tùy mỗi trang bị cấp độ mà ngươi chơi có thể nâng cấp tương ứng
 • Giới hạn máy chủ: S2,S5 và S8
 • Thời gian cập nhật: Bảo trì ngày 16-11
 • NPC Liên Quan:

 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Cơ Chế nâng cấp:
  • Người chơi cần thỏa điều kiện từ NPC thợ rèn để tiến hành nâng cấp trang bị
  • Lưu ý: Người chơi chỉ được nâng cấp từ Vô Danh Giới Chỉ lên Càn Khôn Giới Chỉ, không nâng cấp được từ Càn Khôn Giới Chỉ thường lên Cấp 1....
  • Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ và Càn Khôn Giới Chỉ Hoàng Kim

 • Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ Hoàn Mỹ Cấp 1  và Càn Khôn Giới Chỉ Hoàng Kim Cấp 1

 • Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ Hoàn Mỹ Cấp 2 và Càn Khôn Giới Chỉ Hoàng Kim Cấp 2

 • Cơ Chế Trùng Sinh Càn Khôn:
  • Người chơi trùng sinh Nhẫn Càn Khôn về Nhẫn Vô Danh sẽ trả lại vật phẩm như danh sách bên dưới

 • Thuộc tính Trang Bị:

VLTK2005 Kính Báo!!!