Tính năng mới: Kỹ Năng Bang Hội

22/04/2024

Kỹ Năng Bang Hội

 • Giới thiệu: Kỹ năng bang hội giúp cho người chơi tăng cường chỉ số của mình trong bang hội, thông qua các nhiệm vụ hàng ngày NPC Tổng quản yêu cầu để người chơi tham gia và nhận điểm tích cực
 • Máy Chủ áp dụng: S2,S8,S11
 • Hướng Dẫn Tính Năng
  • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Nguồn gốc Lệnh Bài Tích Cực.

 • Cấp Độ Bang Hội
  • Khi đã có đủ điểm tích cực bang hội thì bang chủ có thể dùng điểm để tăng cấp cho bang hội. Chỉ có bang chủ mới tăng cấp được.
  • Điểm tích cực bang hội yêu cầu để tăng cấp cho bang:
  • Khi sử dụng điểm tích cực bang hội để tăng cấp, điểm sẽ bị trừ đi.
  • Cấp bang hội sẽ hiển thị khi đối thoại với NPC Tổng quản bang hội.
Cấp Bang Hội Điểm Tích Cực Bang Hồi Cần
2 200.000
3 800.000
4 1.200.000
 • Kỹ Năng Bang Hội
  • Kỹ năng bang hội là những kỹ năng bị động dùng đê tăng thuộc tính cho những chơi trong bang.
  • Chỉ có những người trong bang mới nhận được các thuộc tính này. Nếu ra khỏi bang thì sẽ không còn nhận được thuôc tính.
  • Chỉ có bang chủ mới có thể tăng chỉ số kỹ năng bang hội.
  • Người trong bang có thể xem điểm kỹ năng mình có được ở NPC Tổng quản hoặc tab phường thợ trong chức năng Bang hội
  • Thuộc Tính Kỹ Năng Bang Hội

 • Hướng Dẫn Tăng Kỹ Năng Bang Hội

 • Cửa Hàng Tích Lũy: Điểm Tích Cực Bang Hội
  • Sẽ chia ra 2 loại cửa hàng:
   • Tích Cực Cá Nhân: cá nhân dùng điểm để đổi vật phẩm
   • Tích Cực Bang Hội: Bang Chủ có thể dùng điểm để đổi

VLTK2005 Kính Báo