Nhị Thập Anh Hào: Lịch Đấu CK + Copy(new)

06/12/2023

Nhị Thập Anh Hào: Lịch Đấu CK + Copy

Bổn trang xin thông báo thời gian copy lần 2 vòng CK và lịch thi đấu

 • Thời gian copy lần 2: Bảo trì ngày 7-12-2023
  • Đối với cum S2 và S5
   • Copy nhân vật và đồ để tiến hành tham gia chung kết
  • Đối với cụm S8 và S11
   • Không copy nhân vật và đồ
   • Người chơi sẽ tiến hành nhận cấp độ và trang bị tại Lễ Quan trong Đấu Trường
   • Lưu ý: chỉ có các người chơi trong danh sách của cụm S8 và S11 mới nhận được các trang bị hỗ trợ
 • Lịch thi đấu:
  • Thời gian thi đấu ngày 9-12-2023

VLTK2005 Kính Báo!!!